فرمانده و زیر دستان

مجله اینترنتی فهادان  تأثیر دست‌نوشته فرمانده بر زیردستان وقتی در بحبوحه میدان جنگ و عملیات یک فرمانده سخت درگیر با دشمن است، عنصر روحیه، نقش بسیار عظیمی…

امروز چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396