جلسه دوم: آنچه باعث بیداری من شد

شرح دعا و حدیث

جلسه دوم: آنچه باعث بیداری من شد

سال‌ها پیش دانش‌آموزی داشتم به نام «همّتی» پسر خوبی بود و در جنگ هم به شهادت رسید - خدا رحمتش کند - اما درست درس نمی‌خواند به همین خاطر، عموماً از کلاس، بیرونش می‌کردند. درس «دینی» آن‌ها با من بود به او می‌گفتم: «آقای همّتی درس بخوان!» ولی نمی‌خواند هیچ صفت بدی هم نداشت اما زیاد درس نمی‌خواند خلاصه از دست او زیاد حرص می‌خوردم. گذشت تا در سال‌های جنگ تحمیلی یک شب، موقع خواب بود از سنگر، بیرون آمدم. دیدم فردی سرش را روی خاک‌ها گذاشته و به شدت گریه می‌کند و «اِلهی اَلْعَفْوْ» می‌گوید و در چنین حالی از خود، بیخود شده بود. دقت کردم دیدم همّتی است خیلی منقلب شدم که شاگرد ما رفت و ما هنوز به «ضَرَبَ ضَرَبا...» مشغولیم.

شبکه های اجتماعی