ناگفتنی‌های یک دختر فراری

مشاوره‌ _ روانشناسی

 ناگفتنی‌های یک دختر فراری

 زندگی یک دختر فراری

20 سال بیشتر ندارد فیلم گذشته‌اش را به عقب برمی گرداند و تلخی‌های زندگی‌اش را چنین به تصویر می‌کشد:

اسم من موناست و ۱۹ ساله هستم. پدرم بنا بود. از روزی که به دنیا آمدم صدای دعواهای پدر و مادرم در گوشم نجوا می‌کردند. مادرم عاشق پسر دیگری بود اما خانواده‌اش او را به زور به عقد پدرم در آورده بودند.

شبکه های اجتماعی