اسلام و ترور

فیدهای من

اسلام و ترور

 «ترور در اسلام ممنوع است.»

Terror is forbidden in Islam 

 پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:

«اسلام، ترور را ممنوع کرده؛ و مسلمان، ترور نمی‌کند.»

«الإسلامُ قـَیَّدَ الفـَتکَ وَ لا یَفتِکُ مُؤمِنٌ»

شبکه های اجتماعی