فال حافظ صوتی و گویا

سرگرمی

فال حافظ صوتی و گویا

فال حافظ شیرازی (فال گویا)

شبای چله وقتی دور هم جمع میشدیم ریش سفید جمع با روش خاصی برامون فال حافظ میگرفت و با صدال دلنشینش برامون میخوند. میگفتن انتخاب غزل و فالخونی قوائد و اصول خاصی داره که باید رعایت بشه...