فوت و فن های انتقاد از همسر

مشاوره‌ _ روانشناسی

فوت و فن های انتقاد از همسر

بسیاری از زن و شوهرها با وجود مهر و محبت زیادی که به هم دارند، ممکن است در پاره ای از موضوعات مرتبط به زندگی، اختلاف نظر و سلیقه داشته باشند و حتی گاه به موجب آنها، دچار تعارض های اساسی شوند.

برخی از زوج ها از بیم بدتر نشدن شرایط یا ایجاد دلخوری و ناراحتی بیشتر برای خود و همسرشان، ترجیح می دهند سکوت کنند و اصلا راجع به آن مشکل، چیزی به زبان نیاورند، به این ترتیب مشکلات حل نشده روی هم انباشته می شود و در جایی و زمانی دیگر که شاید چندان هم شایسته و بحق نباشد به صورت آتشفشانی فوران می کند.

شبکه های اجتماعی