فارسی را پاس بداریم

مجله اینترنتی فهادانفارسی را پاس بداریم (1) کدام یک از دو جمله زیر صحیح است: بوعلی سینا در دانش‌های گوناگون، صاحب نظر بود با این وجود خود را از مطالعه و تحقیق بی‌نیاز…

امروز جمعه 08 اردیبهشت 1396