فاجعه سبک زندگی در ایران نزدیک است؟

فاجعه سبک زندگی در ایران نزدیک است؟

فاجعه سبک زندگی در ایران نزدیک است؟

سونامی، موج یا رشته‌ای از امواج است که با سرعتی بیشتر از یک هواپیمای جت پهنه اقیانوس را می‌پیماید، به ساحل کوبیده می‌شود و تخریب وسیعی به وجود می‌آورد. همین توضیح کوتاه در ابعاد جغرافیایی تاثیرات سونامی به خوبی نشان می‌دهد که وقتی متخصص یا کارشناسی در رشته‌های دیگر مثلاً پزشکی از آن استفاده می‌کند چه قصدی دارد.

در آخرین روز از فروردین‌ماه وقتی نهادها و سازمان‌های مردمی فعال در درمان و پیشگیری دیابت به وزارت بهداشت دعوت شدند، در کنار متولیان بهداشت ایران از احتمال وقوع سونامی دیابت در کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علیرضا استقامتی، متخصص غدد داخلی و متابولیسم در این نشست با اشاره به سه مطالعه بزرگ کشوری در زمینه آمار شیوع دیابت، از افزایش ۳۵‌درصدی جمعیت افراد دیابتی طی هفت سال خبر داد و ایران را در آستانه سونامی این بیماری دانست. نگرانی‌ای که به گفته او و دیگر متخصصان در این امر با تغییر سبک زندگی مردم ایران و گرایش به تغییر نحوه پخت غذاها یا کم‌تحرکی شدت این بیماری در سال‌های آینده بیش از برآوردها و اعداد و ارقام کنونی خواهد بود.