تفاوت تعصّب با غیرة (دانلود)

تألیفات مدیر

تفاوت تعصّب با غیرة (دانلود)

بسم الله الرحمن الرحیم

تعصّب از شما، آرامش از آنِ من!!

نوشته‌ام را با یک سؤال معنا‌دار از شما شروع می‌کنم!

«تعصّب خوب است یا بد؟!»

ممکن است با خود بگویید: این چه سؤالیست جواب آن واضح است می‌خواهم بگویم پاسخ به این سؤال، آنطور که ابتداء گمان می‌رود ساده نیست من این سؤال را در جلسات متعدد از دانشجویان زیادی پرسیده‌ام جالب است بدانید پاسخ‌ها یکسان نبود افرادی اظهار می‌کردند خوب و برخی هم می‌گفتند بد است، عده دیگر، حد وسط را گرفته و اصل تعصّب‌ورزی را خوب امّا افراط و تفریطش را بد می‌دانستند.