دانلود کتاب کشف الحیل (بهترین کتاب در شناخت بهائیّت)

مذهبی دانلود کتاب

دانلود کتاب کشف الحیل (بهترین کتاب در شناخت بهائیّت)

عبدالحسین بافقی یزدی (معروف به آیتی) و متخلص به «ضیایی»، «آواره» و «آیتی»، از شعرا، محققان، نویسندگان و قرآن‌پژوهان معاصر، و از مبلغین بهائی که به او عنوان رئیس‌المبلغین داده شد و پس از ۲۰ سال به دین اسلام گروید و از منتقدان بهائیت شد.

شبکه های اجتماعی