غذاهای مفید برای درمان استرس

پزشکی و سلامت

غذاهای مفید برای درمان استرس

غذاهای مفید برای درمان استرس

به گفته مؤسسه ملی سلامت روان ایالات متحده، اختلالات اضطرابی شایعترین بیماری روانی در این کشور است و ۴۰ میلیون نفر از افراد بالای ۱۸ سال اختلالات مبارزه میکنند. در این میان اضطراب و افسردگی دو اختلال توامان هستند و حدود نیمی کسانی که از اضطراب رنج میبرند، درجاتی از افسردگی را هم تجربه میکنند.

درمانهای خاص و داروها میتوانند به کاهش بار اضطراب کمک کنند اما فقط یک سوم از مبتلایان ممکن است به دنبال راهکارهای درمانی باشند برای همین است که توصیه کارشناسان بر این است که راهکارهای تغذیه ای در مدیریت علائم این اضطراب اهمیت زیادی دارد