بیانیه استاد خوبم آقای سیّد احمد سجادی در برائت

بیانیه‌ها

بیانیه استاد خوبم آقای سیّد احمد سجادی در برائت

بیانیّّه ای در برائت از عُلیا ماجده المهدی و گلشیفته فراهانــی

 

ما مسلمانان و شیعیان در مورد "علیا ماجده المهدی" ("قرّة العین" دوّم، دختر عریان مصری) و گلشیفته فراهانی و رفتارهای زشت ایشان چه می گوییم؟!

"علیا ماجده المهدی" این دختر مرتدّ مصری (همانند قرّة العین ملعونه) از خانواده ای مسلمان پدید آمد، و در آغاز، از آنانی بود که خداوند، صفای روح و استعداد نیکو و تیزهوشی بسیار به او عنایت فرمود؛ و این می توانست سبب بالا بردن شأن و مقام وی در میان بانوان نجیب و پاکدامن جهان اسلام باشد. نیز، دختری بود که در روزگار عمرش، آثار شگفت و غریبی از آیات الهی مشاهده نموده و در قلبش رخدادهای عجیبی را تجربه کرده بود. لیکن عاقبت، مورد حسادت شیطان واقع شد. گویا شیطان بر سینه اش کوفت و در قلبش دمید و آب دهان خویش در دهانش انداخت که او را این چنین مرتدّ و بی دین و جهنمی کرد! و ما از او و از عاقبت بد او و زشتی رفتار و گفتارش بیزاری می جوییم... - هرچند همواره متأسف و گریان هستیم بر گمراهی و بدبختی چنین دختری از گوشت و خون خود ما مسلمانان، که مستعدّ رشد و مقام والایی بود، ولی این چنین مرتدّ و بی دین و جهنمی شد! - از آنرو که خود، پیمان فطرت پاک را شکست و مصداق این آیۀ کریمه گشت:

شبکه های اجتماعی