عيد نوروز بيانگر خوش ذوقي ايرانيان است

مباحث تاریخی

عيد نوروز بيانگر خوش ذوقي ايرانيان است

عيد نوروز بيانگر خوش ذوقي ايرانيان است!

آیت الله العظمی مکارم شیرازی، عید نوروز را بیانگر خوش ذوقی ایرانیان دانست و گفت: صله رحم، دید و بازدید، کمک کردن به نیازمندان پاک کردن اختلافات و کینه‌ها از دل در ایام نوروز بسیار پسندیده و نیکوست.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در آخرین جلسه درس خارج سال ۸۷ به عید نوروز اشاره و اظهار کرد: در فصل بهار، جهان آفرینش حیات نوینی به خود می‌گیرد و بشر نیز می‌تواند با پاک کردن دل، حیات جدید و فعالیت تازه‌ای را آغاز کند.

وی با اشاره به آداب و رسوم ایرانیان در ایام نوروز افزود: برخی مراسم این ایام پسندیده و برخی نیز ناپسند است و باید همچون صراف که سکه‌های سالم را از ناسالم جدا می‌کند، مراسم ممدوح را از مذمومات آن در ایام نوروز جدا کرد.