عوامل مؤثر در بروز زود انزالی

مشاوره‌ _ روانشناسی

عوامل مؤثر در بروز زود انزالی

 

عوامل مؤثّر در ایجاد زود انزالی

زودانزالی به حالتی گفته می‌شود که:

  • فرد نتواند زمان به انزال رسیدنش را کنترل کند.
  • یا اینکه به حدی زود به انزال برسد که شریک جنسی‌اش از ارتباط جنسی لذت کافی نبرد.

البته باید انتظارات، واقع گرایانه باشند.

شبکه های اجتماعی