عملیات غیور اصلی در جاده حمیدیه – اهواز توسط سپاه

عملیات غیور اصلی در جاده حمیدیه – اهواز توسط سپاه

عملیات شهید غیور اصلی در جاده حمیدیه – اهواز
توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1359 ش.)

پس از آغاز هجوم وحشیانه دشمن بعثی به خاک جمهوری اسلامی ایران، لشکرهای دشمن در صدد رسیدن به شهر اهواز و تصرف آن بودند. هر چند مقاومت‌هایی در شهر بستان و سایر محورها صورت گرفت، لیکن به دلیل سنگینی تهاجم دشمن، نیروهای خودی برای استقرار در مواضع مناسب‌تر، عقب نشینی کردند.

شبکه های اجتماعی