چرا تا به حال اثری از آدم فضایی‌ها پیدا نکرده‌ایم؟

دانش و فن‌آوری

چرا تا به حال اثری از آدم فضایی‌ها پیدا نکرده‌ایم؟

 

چرا تا به حال اثری از آدم فضایی‌ها پیدا نکرده‌ایم؟

 

در سال ۱۹۵۰،  یک گفت‌وگوی ساده در هنگام صرف ناهار منجر به آغاز چندین دهه اکتشافات نجومی شد.

انریکو فرمی که یک فیزیکدان است به همکاران خود بعد از چندین جلسه بحث و مجادله گفت که اولاً کهکشان بسیار پیر و بزرگ است و صدها میلیارد ستاره و سیاره‌های قابل سکونت زیادی درد. دماً این بدان معنی است که باید مدت زمان کافی برای شکل‌گیری تمدن‌های پیشرفته شکوفا شدن آنها در سرتاسر کهکشان وجود داشته باشد.

پس این بیگانگان یا موجودات فضایی کجا هستند؟

این بحث ساده اما قدرتمند پارادوکس فِرمی نامیده شد و هنوز هم ذهن خیلی از مردم عادی و دانشمندان را به خود مشغول کرده است. ممکن است آدم فضایی‌ها وجود داشته باشند اما هنوز هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای از وجود چنین موجوداتی یافت نشده است.

در اینجا، می‌خواهیم به ۱۲ دلیلی اشاره کنیم که این وضعیت مبهم و گنگ را ایجاد کرده‌اند:

4Creamless Remedies for Puffy Eyes

فهادان انگلیش

4Creamless Remedies for Puffy Eyes

4 Creamless Remedies for Puffy Eyes & Bags Under Eyes

مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی روان رایگانPuffy eyes (or periorbital swelling, if you want to sound really fancy about it) refers to swelling of the tissues around the eyes-above, below, or all around. The actual puffiness itself is almost always caused periorbital edema, or fluid build-up around the eye, although aging, weight, and genetics all play a role. What’s triggering the fluid build-up can be a number of things, including illness (such as mononucleosis), sleep deprivation or over-sleeping, diet, allergies, and as mentioned above, aging/weight/genetics. Figuring out what the underlying cause is for you is extremely helpful when it comes to really targeting the problem, instead of just masking it. The below home remedies for puffy eyes will cover several of the most common causes.