داستان مردی که گاوش مریض شده بود

داستان و حکایت زندگی‌نامه و کرامات

داستان مردی که گاوش مریض شده بود

ماجرای صبر زیاد علامه امینی و تأخیر اجابت

علامه امینی می‌فرمود که: در یک شب جمعه زائر حرم حضرت امیر المؤمنین علیه‌السلام بودم مشغول زیارت و دعا بودم و از خدا می‌خواستم به خاطر حضرت امیر  علیه السلام کتاب «درر السمطین» که در آن زمان کمیاب بود و در تکمیل مباحث کتاب الغدیر نیاز داشتم برای من مهیا کند.

در این زمان یک عرب روستایی برای زیارت حضرت مشرف شد و از ایشان می‌خواست که حاجت او را برآورده کند و گاوش را که مریض بود شفا دهد.