کدام حرکات مى‌توانند خیانت افراد را فاش کنند؟ (دانلود)

مشاوره‌ _ روانشناسی دانلود کتاب

کدام حرکات مى‌توانند خیانت افراد را فاش کنند؟ (دانلود)

دانلود فصل پنجم از کتاب زبان بدن (راهنمای تعبیر حرکات بدن)

خیانت، تردید، دروغگوئی

چگونه مى‌توان دروغگوئى یک شخص را تشخیص داد؟ یکى از مهم‌ترین مهارت‌هاى مشاهده‌ای که لازم است کسب شود شناسائى علائم غیرکلامى حاکى از خیانت است.