ارتباط بین حس بویایی و عاشق شدن

از دریچه عشق

ارتباط بین حس بویایی و عاشق شدن

ارتباط بین حس بویایی و عاشق شدن

دانشگاه که می‌رفتم، عاشق پسری شده بودم که به نظرم عطری فوق‌العاده داشت.

بوی او، که ترکیبی از بوی بدنش با عطر و ادوکلنش بود، باعث می‌شد احساس کنم که انگار از قوی‌ترین ماده روان‌گردان استفاده کرده‌ام، طوری که سرم گیج می‌رفت و قلبم به تپش می‌افتاد و همه چیز دور و برم شدیداً روشن می‌شد.

عطر چیز بسیار قدرتمندی است.

جهنّم عُشّاق...

تألیفات من

جهنّم عُشّاق...

چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

شرح حدیث: "إذا خافَ اللهَ العَبدُ أخافَ اللُه مِنهُ كُلَّ شَىءٍ"

مسعود رضانژاد فهادان

فرازهایی از مقاله:

کسی که کمترین حظی از شیرینی قرب الی الله و محبت او را چشیده باشد از هر عملی که باعث شود او را از این بهشت قرب، بیرون ‌کنند احتذار می‌جوید. بنابراین دائماً نه فقط از خطاهای گذشته بلکه از خطاهای احتمالی که ممکن است از او سر زده باشد و از آن مطلع نباشد توبه و استغفار می‌نماید. جوری که هر وقت نگاهش می‌کنی گویا ذکر "ببخشید ببخشید" از قلب و زبانش قطع نمی‌شود.

باور کنید چنین انسانی...

  • وقتی اظهار نظر می‌کند می‌ترسد و اهل احتیاط می‌شود؛
  • حتی وقتی راه می‌رود آهسته گام بر می‌دارد تا مبادا دل کسی بلرزد؛
  • مبادا چیزی بگوید و خانه امید کسی را ویران کند.

بلا، تقاضانامه خدا برای اظهار بندگی

تألیفات من

بلا، تقاضانامه خدا برای اظهار بندگی

بلا، تقاضانامه خدا برای اظهار بندگی

شرح حدیث: «إذا أحَبّ اللَّــهُ عَبـــداً اِبتَــلاهُ لِيَسـمَعَ تَضَــرّعَه»

مسعود رضانژاد فهادان

گوشه‌ای از این مقاله:

عشق و تمرکز، هیچ کدام، چیز جدیدی نیستند که از بیرون بر انسان وارد شود بلکه همچنانکه تمرکز از تجمیع و فراخوانی توجّه حاصل می‌شود عشق نیز از فراخوانی و تجمیع خورده محبّت‌های پیرامونی عائد انسان می‌گردد.

و لذا کسی که می‌خواهد عاشق خدا شود باید بداند عشق به خدا حاصل نمی‌شود مگر پس از رها کردن دل از خورده محبّت‌های دنیایی و سپردن آن به خدا. دقیقاً مثل کسی که انبوه سرمایه‌اش را در حساب‌های مختلف پراکنده است.

بعبارت دیگر، محبّت ما به املاک و دارائی بیشتر نمی‌شود مگر بعد از آنکه به همان اندازه از محبّتمان به خدا کسر شود. زیرا محبّت چیز اضافه‌تری نیست که از بیرون بر قلب انسان عارض شود بلکه از فردی به فرد دیگر، تخصیص می‌یابد.

جبهه‌گیری، ثمره منطقیِ سماجت!

تألیفات من

جبهه‌گیری، ثمره منطقیِ سماجت!

گــدای ســــمج

شرح حدیث: «إنّ اللَّهَ یُبغیضَ السائیلَ المُلحِف»

همراه با تبیین رابطه منطقی سماجت با نفرت

مسعود رضانژاد فهادان

گوشه‌ای از مقاله:

در باب معاشرت، هر اقدامی که باعث اجبار طرف مقابل به رابطه خصوصی‌تر در دوستی شود مثل هدیه دادن‌های مکرّر، ابراز عشق و مواردی از این قبیل، اگر با حالت گدایی یا سماجت همراه باشد بسیار مذموم بوده و اثری جز وا زدگی به جای نخواهد گذاشت.

این 3 احساس را با عشق اشتباه نگیرید

از دریچه عشق

 این 3 احساس را با عشق اشتباه نگیرید

این 3 احساس را با عشق اشتباه نگیرید

عشق حسی بسیار زیرک است. خیلی چیزها هست که دقیقا حسی شبیه به عشق دارد اما خیلی از آن دور است.

عشق واقعی به زمان نیاز دارد و یک شبه اتفاق نمی افتد. در زیر به سه چیزی اشاره می کنیم که اکثر افراد آنها را با عشق اشتباه می گیرند.

شهوت:

بررسی تأثیر هوس و گُناه بر روی عشق

تألیفات من از دریچه عشق

بررسی تأثیر هوس و گُناه بر روی عشق

سرکه هوس بر ساحت عشق

مسعود رضانژاد فهادان

چکیده مقاله:

خداوند متعال، دنیا را دار اسباب قرار داده و اداره‌یِ بخش مهمی از آن را در قالب نظام «عِلّی و معلولی» تنظیم و تدوین نموده است از طرف دیگر به انسان‌ها اراده داد تا با کمک آن و با استعانت از این نظام عِلّی و معلولی بتوانند اراده خود را در تحقق امور و ایجاد و انعدام آن به کار گیرند.

با این وجود، تحقّق برخی از امور را به سبب شرافت فراوان و قداست و حرمت زیادی که دارند مستقیماً به خود نسبت داده است از جمله این امور، دوست داشتن و محبت میان افراد و گروه‌هاست.

به عبارت دیگر از آنجایی که خداوند متعال برای وادی محبت و دل، حرمت زیادی قائل شده گره ‌خوردن قلوب را گر چه بتوان در دایره نظام عِلّی و معلولی برای ایجاد محبت و سلب آن، تفسیر و توجیهاتی بیان نمود اما خداوند سُبحان، تماماً آن را به خود نسبت داده است. در این نوشتار در صدد تبیین این مطلب خواهیم بود.

شبکه های اجتماعی