اشو، خانواده و همجنس‌گرایی

اشو، خانواده و همجنس‌گرایی

اشو، خانواده و همجنس‌گرایی

پدر و مادر اُشو، در حالی با هم ازدواج کردند که هنوز کودک بودند و درک درستی از ازدواج نداشتند. پدر ده سال داشت و مادر تنها هفت سال از عمر خود را سپری کرده بود و این ازدواج‌های زودهنگام در محل زندگی اُشو امری معمول و طبیعی به نظر می‌رسید.

مادرم وقتی ازدواج کرد که هفت ساله بود. هنگام آمدن هیأت ازدواج، والدین مادرم اجباراً او را به یک ستون در داخل خانه طناب پیچ کردند. وسایل آتش‌بازی زیادی وجود داشت. در ضیافت رسمی هم بساط موسیقی و رقص فراهم بود.(1)