آیا عدالت به معنای برابری است

مباحث متفرقه اجتماعی

آیا عدالت به معنای برابری است

این موقعیت را تجسم کنید: گروهی از دانش آموزان سر کلاس انشاء نشسته بودند. ناگهان یکی از شاگردان می گوید، این عادلانه نیست! چرا آن‌ها با هدفون به درس گوش می‌دهند، منم می‌خواهم گوش کنم.

این اتفاق خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کنید می افتد. نه به این خاطر که معلم‌ها آدم‌های ذاتاً بی‌انصافی هستند، به این دلیل که دانش آموزان باید عدالت را بعنوان رفتار برابر درک کنند. با این طرز فکر در مورد عدالت آشنا هستید: دو بیسکویت برای من، دو بیسکویت برای تو یا من 20 دقیقه با توپ بازی می‌کنم، بعد تو هم 20 دقیقه بازی کن.

ممکن است خیلی‌ها این طرز فکر در مورد عدالت را زیر سوال ببرند.

چون مسئله این است: اینکه با بقیه درست همانطور رفتار کنید، عادلانه نیست. رفتار عادلانه این است که تفاوت‌ها را از میان برداریم و امتیازدهی را ترویج دهیم.

اجازه بدهید بیشتر برایتان توضیح دهیم.

شبکه های اجتماعی