سیستم تربیت دینی (1)

مشاوره‌ _ روانشناسی خانه و خانواده

سیستم تربیت دینی (1)

سیستم تربیت دینی (1)

فرض کنید سیستم خنک کننده آن خراب باشد. نتیجه‌ی این خرابی، سوختن موتور ماشین است. و در نهایت توقف ماشین. در حالی که تمام اجزای دیگر درست کار می‌کنند. برق‌رسانی، سوخت‌رسانی، انفجار بنزین، انتقال نیرو به چرخ‌ها و حرکت ماشین؛ فقط رادیات ماشین خالی از آب است امّا در نهایت، نتیجه این است که موتور ماشین می‌سوزد.

شبکه های اجتماعی