رابطه طول انگشت شست با اخلاق

مشاوره‌ _ روانشناسی مباحث متفرقه

 رابطه طول انگشت شست با اخلاق

رابطه طول انگشت شست با اخلاق

تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که شکل انگشتان دست خصوصاً انگشت شست رابطه تنگاتنگی با خلق و خوی انسان دارد.

فردی که بند بالائی انگشتش بلندتر از بندهای دیگر باشد، احساساتی و بسیار وفادار است و محبت و دوست داشتن دیگران در این فرد گاه به حد جنون می‌رسد.

چنین فردی در حد اعلی وفادار است ولی اگر از طرف مقابل بی‌توجهی ببیند کاملاً تغییر رویه می‌دهد و کورکورانه رفتار می‌کند زیرا همیشه خواستار توجه کردن طرف مقابل به خودش است و این فرد با چنین خلق و خوئی اکثراً طرف مقابل خود را از دست می‌دهد.