افقه‌ الفقاء، کیست؟

دانلود کتاب تألیفات من

افقه‌ الفقاء، کیست؟

شیخ طوسی: (385 _ 460)

محمد بن حسن بن علی بن حسن، مشهور به شیخ طوسی و ملقّب به شیخ الطائفه، از بزرگترین فقهاء تشیّع و مؤلّف دو کتاب از کتب اربعه شیعه به نام‌های «التهذیب» و «الإستبصار» است. وثوق به شیخ الطائفه و عظمت و جاذبه وی، تا آنجا پیش رفت که پس از وفات شیخ در سال 460 قمری تا حدود 100 سال بعد از آن، باب اجتهاد به کتب شیخ طوسی محدود شد.

شبکه های اجتماعی