حکایت تزویج دختر شیخ جعفر نجفی با یکی از طلاب

داستان و حکایت

حکایت تزویج دختر شیخ جعفر نجفی با یکی از طلاب

ازدواج آسان
تزویج آسان شیخ جعفر نجفی، دختر خویش را به یکی از طلاب

شخصی از طلاب، یکی از تلامذه (شاگردان) شیخ جعفر نجفی رحمهُ الله (متوفای ۱۲۲۷ق) را واسطه گرفت که در خدمت شیخ، دخترش را به او خطبه نماید.

پس آن واسطه، صباح به مجلس او رفته و چون شیخ بسیار با هیبت بود هر وقت که خیال این جواب و سؤال می‌کرد عرق انفعال بر رخسارش جاری می‌شد.

به همین خیالات بود تا از درس، فارغ شد و با خود قرار داد که به شیخ، ابراز این مطلب نکرده باشد و پشیمان شد؛ و چون خواست که برخیزد شیخ فرمود: بنشین.

شبکه های اجتماعی