سرکشی رهبر معظم انقلاب از خانواده شهید آلبرت الله‌دادیان

فرهنگ مقاومت

سرکشی رهبر معظم انقلاب از خانواده شهید آلبرت الله‌دادیان

 

روایت دوم، شهید آلبرت الله‌دادیان:

اکثر ارامنه آقای خامنه‌ای را «حاج‌آقا» صدا می‌زنند. هم پدر و مادر، و هم خواهران و برادران شهدا. ظاهراً حاج‌آقا را لفظی احترام‌آمیز می‌دانند که درباره هر کسی استفاده نمی‌کنند. بر عکسِ ما که حاج‌آقا وِرد زبانمان است. من حتی پدر شهید این خانواده را با اینکه ارمنی است، برحسبِ عادت، حاج‌آقا صدا زدم!