دستاویزی به نام خواب

دستاویزی به نام خواب

خواب

نویسنده : همدانی،شهاب الدین

خواب بر دو قسم است:

یکی آنکه روح به واسطه انصراف از حواس‌ ظاهره، فراغتی پیدا کرده و می‌تواند در این هنگام از حقایقی اطلاع پیدا کند که در بیداری بواسطه شدت علاقه به تن نمی‌توانست.

شبکه های اجتماعی