درسی از شلمغانی (پیشنهاد ویژه)

مباحث تاریخی

درسی از شلمغانی (پیشنهاد ویژه)

درسی برای همه

«ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی» معروف به «ابن (أبی) العزاقر» و منسوب به شلمغانی است که از توابع واسط در عراق است. او از محدثان بود و تألیفات زیادی هم داشت که در آن‌ها احادیثی را که از ائمه اهل بیت علیهم السلام به او رسیده بود جمع کرده بود. هنگامی که منحرف شد شروع به بازی با احادیث کرد یعنی در آن‌ها اضافه می‌نمود و یا از آن‌ها می‌کاست.

شخصیت و موقعیت

حسین بن رَوح (نائب خاص حضرت صاحب الزمان علیه السلام)، شلمغانی را به عنوان معتقد خویش برای بنی‌بسطام معین فرموده بود. (البته این مطلب را شیخ طوسی قبول ندارد. ر.ک: طوسی؛الغیبة،ص:۴۰۹)

شبکه های اجتماعی