شش حقیقت درباره چپ دست‌ها

سرگرمی

شش حقیقت درباره چپ دست‌ها

 

درست است که افراد چپ دست، چیزی حدود ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند اما حقیقتاً اینطور که به نظر می‌رسد انگار جامعه، آن‌ها و حقایق آن‌ها را فراموش کرده است.

بیشتر وسایل طراحی شده در جامعه ما، مناسب حال راست دستان است. میزهای مدرسه، قاشق، چنگال‌های مدل‌دار، حتی خیلی از راه‌پله‌ها و خیلی چیزهای دیگر.

از گله و شکایت که بگذریم در اینجا می‌خواهیم برخی حقایق درباره افراد چپ دست را با هم مرور کنیم.

شش حقیقت، درباره چپ دست‌ها