فوت و فن تمیز کردن وسایل سفید!

فوت و فن تمیز کردن وسایل سفید!

روش‌های تمیز کردن وسایل سفید!


تمیز کردن وسایل سفید، همیشه یکی از مشکلات بانوان خانه بوده است چرا که این وسایل، سخت پاک می‌شوند و یا اینکه درست تمیز نمی‌شوند.

 

پرده‌ها:

 

  • پرده‌ها اغلب به رنگ سفید هستند و شستن آن‌ها بسیار سخت است. همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید که تا حد امکان لباس‌های رنگی را در کنار آن‌ها نشویید. بهترین راه برای شستن پرده‌ها استفاده از پودرهایی با درصد قلیایی متوسط و آب گرم است.