شراکت شیطان در اولاد

خانه و خانواده

شراکت شیطان در اولاد

شرک شیطان

بحث ما دربارهٔ انعقاد نطفه و آداب اسلامی آن است یعنی وقتی که نطفه از پدر به رحم مادر منتقل می‌شود.

یک بخش راجع به توجه الی الله تبارک و تعالی است و از نظر روایات، ما بایستی در آن وقت، توجه به خدا داشته باشیم لذا دستور داده شده است نماز بخوانید بعد از نماز، دعا کنید که پروردگار عالم، نسل شما را مبارک کند؛ دستور داده شده که در آن وقت، متذکر خدا باشید هم از نظر دل و هم از نظر زبان و حتماً باید بسم الله الرحمن الرحیم گفته شود و حتی در روایات می‌خوانیم اگر بسم الله الرحمن الرحیم گفته نشود شیطان شریک می‌شود.

شبکه های اجتماعی