شرح دعا: طلب قدرت دفاع داشتن در برابر آزار دیگران از خداوند

شخصیّت‌ها شرح دعا و حدیث

شرح دعا: طلب قدرت دفاع داشتن در برابر آزار دیگران از خداوند

قدرت دفاع در برابر آزار دیگران
[اللهُمّ هَب لِی قُدرَةً عَلَی مَنِ اضطَهَدَنِی]

و قُدرَةً على‌ مَنِ اضطَهَدَني.[۱]

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان می‌خواهیم که: پروردگارا! به من توانایی و قدرتی عنایت کن که بتوانم در برابر کسی که مرا مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، از خود دفاع کنم.

«اضطهاد» مصدر باب افتعال است که در اصل «اضتهاد» بوده و «تاء» آن به «طاء» تبدیل شده است. این کلمه به معنای مورد ستم و آزار قرار گرفتن است.[۲]