یاد خدا عامل نشاط قلب: جلسه سوم

شرح دعا و حدیث

یاد خدا عامل نشاط قلب: جلسه سوم

ممکن است کسی فرش نداشته باشد تا اینجا مشکلی نیست اما شیطان به سراغ او می‌رود و فرش نداشتن او را به ذهنش می‌آورد تا او را از یاد خدا باز دارد تا اینجا که شیطان به سراغ آدم می‌آید برای همگان، یکسان است؛ یعنی من و شما و اولیاء خدا هم ندارد.

اما آنچه متفاوت است عکس‌العمل هر کس است. شخصی وقتی فرش نداشتن از طریق وسوسه شیطان به ذهنش آمد احساس بدبختی می‌کند دائم به آن فکر می‌کند و با تصور اینکه، قیمت فرش، روز به روز هم گران‌تر می‌شود خودش را ناتوان‌تر حس می‌کند. خلاصه همواره با افکار بیهوده در این موضوع خودش را مشغول می‌کند تا جایی که همه قلبش با این فکر، پر می‌شود و دیگر جایی برای دعا و راز و نیاز در قلب او باقی نمی‏ماند.

اما شخصی هم هست که وقتی شیطان، فرش نداشتن او را به ذهنش می‏آورد بیدار است می‏فهمد که شیطان است و با خود می‏گوید: «ندارم که ندارم، چرا وقتم را بیهوده صرف این فکر بکنم؟».

شیطان، منتظر است و بسیار هم بدجنس است حتی گفته‏‌اند که شیطان یک روانکاو کامل است گویا تمام زوایای روحی ما را می‏‌شناسد، از هر دری که او را بیرون کنیم از روزن دیگری به درون ما نفوذ می‏کند. مراقبت بسیار می‏طلبد تا کسی بتواند راه نفوذ شیطان را به درونش مسدود کند.

شبکه های اجتماعی