فرزندم! اینچنین باید بود: جلسه اوّل

شرح دعا و حدیث

فرزندم! اینچنین باید بود: جلسه اوّل

بالأخره افراد یا محصّل و دانشجویند یا کاسبند و یا کارمند و...، محصل، غصه می‌خورد که چرا دانشجو نیست. دانشجو، غصه‌اش این است که چرا کارمند نیست و کارمند یا در ترس این است که از کار، برکنار نشود و یا غصه می‌خورد که کارش مناسب او نیست. کاسب‌ها هم همواره ناراضی هستند با اینکه تا به حال هیچ کدامشان از گرسنگی نمرده‌اند. اگر کسی پای صحبت افراد بنشیند پی می‌برد که همه افراد از اوضاع خودشان ناراضی هستند. فقط کسانی راضی هستند که فهمیده‌اند جنس دنیا آفت است و خودشان را از سطح دنیا بالاتر آورده‌اند آن وقت چه فقیر باشند چه ثروتمند در هر دو حال راضی هستند. حضرت نیز می‌خواهند با این نامه، مخاطبانشان را از دنیا بالاتر ببرند.

شبکه های اجتماعی