مفهوم و اقسام غیبت

مذهبی شخصیّت‌ها موضوعات اخلاقی

مفهوم و اقسام غیبت

مفهوم و اقسام غیبت

و [سَدِّدني لأِن] أخالِفَ مَنِ اغتابَني إلى‌ حُسنِ الذِّكر.[۱]

این جمله، فرازی دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق است که می‌فرماید: بارالها! به من توفیق بده و مرا تأیید کن تا بر خلاف کسی که غیبت من را کرده است، از او به نیکی یاد کنم.

غیبت یکی از گناهان کبیره است که با کمال تأسف عامّ البلوی است. شاید کمتر کسی را بتوان پیدا کرد که مبتلا به این گناه نباشد. با توجه به اهمیت این گناه و اینکه متأسفانه کم و بیش در همه اقشار جامعه وجود دارد، مقداری مفصل‌تر به توضیح آن می‌پردازیم.

پاسخ‌گویی بدون جرّ و بحث

شخصیّت‌ها شرح دعا و حدیث

پاسخ‌گویی بدون جرّ و بحث

پاسخ‌گویی بدون جرّ و بحث

و لِساناً عَلى‌ مَن خاصَمَني‌.[۱]

در تبیین این فراز نورانی به دو نکته اشاره شد. یکی این بود که مخاصمه و مراء از نظر اسلام مذموم و نکوهیده است، دوم آنکه ادب مقابله با شخص مخاصمه‌کننده سکوت است.

پس از بیان این دو نکته، نوبت به پاسخ این سؤال می‌رسد که اگر مخاصمه، مذموم و در برابر آن سکوت، ممدوح است، پس چرا در این دعا از خدا می‌خواهیم که زبان گویا برای پاسخگویی به مخاصمه‌ها به ما عنایت کند؟

جواب اوّل این است که میان پاسخ دادن به ستیزه‌جو با ستیزه کردن با او فرق است. اینکه انسان بتواند پاسخ کسی را که با او مخاصمه می‌کند، بدهد از فضائل و مکارم اخلاقی است، اما اینکه بخواهد با او جرّ و بحث و مشاجره کند از رذائل اخلاقی است.

عفو بجا و نا بجا

شخصیّت‌ها شرح دعا و حدیث

عفو بجا و نا بجا

عفو بجا _ عفو  نابجا

عفوی از مکارم اخلاق محسوب می‌شود که موجب اصلاح و توبه ظالم شود.

و اجعَلْ لي يَداً عَلى‌ مَن‌ ظَلَمَنِي‌.[۱]

اشاره شد که در این فراز از خداوند سبحان می‌خواهیم که به ما قدرت دهد تا بتوانیم با کسی که ما را مورد ستم قرار می‌دهد، مقابله کنیم و پاسخ ظلم و ستم او را بدهیم.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جمع میان این معنا با روایات متعدد دیگری که در آنها توصیه شده است که اگر کسی انسان را مورد ستم قرار داد، شایسته است او را عفو کند، چگونه است؟ بالاخره مقابله کردن با کسی که ظلم کرده است از اخلاق نیکوست یا عفو و بخشش او؟

در پاسخ این سؤال به دو نکته اشاره می‌شود:

زیبایی در عظمت است!

تألیفات مدیر موضوعات دینی

زیبایی در عظمت است!

زیبایی در عظمت است!

بررسی حدیث: "إنّ اللَّه تعالى جميل يحبّ الجمال"

همراه با بررسی جامع و ریشه‌ای لغت جمیل.

مسعود رضانژاد فهادان

چکیده مقاله:

محبّت از ریشه «حاء _ باء _ باء» تشکیل شده و چنانچه إبن‌فارس نیز بیان می‌دارد حُب به معنای لزوم و همراهی و چسبندگی و الصاق است.[مقاييس‌اللغه‏، 2/26]

به عبارت ساده‌تر، محبّت در أصل لغت، به معنای قرابت و نزدیکی است و چنانچه بارها آزموده‌ایم دو نفری که به یکدیگر، علاقه‌مندند یکدیگر را چه در فکر و روان و چه در عالم واقع، جذب می‌کنند گویا می‌خواهند کاملاً خود را به همدیگر بچسبانند و این همان معنای محبّت در اصل لغت است.

جالب اینکه گاهی که میان دو رفیقِ شفیق، به هر دلیلی و لو به کدورت و دلخوری، جدائی می‌اُفتد و از یکدیگر دور می‌شوند چون جسمشان از هم، دور می‌شود ارواح و افکارشان بیش از قبل، با هم درگیر می‌شود گویا فکر، قصد دارد فاصله و فراق و دوری جسم را با تنیدن در افکار محبوب، جبران کند.

عدم رعایت آداب، باعث تغییر عنوان عیادت به مزاحمت می‌شود

تألیفات مدیر

عدم رعایت آداب، باعث تغییر عنوان عیادت به مزاحمت می‌شود

تغییر عنوان

شرح حدیث: " أفضَلُ العبادَةِ أجراً سُرعَةُ القِیامِ مِن عِندِ المَریضِ"

 

مسعود رضانژاد فهادان

چکیده مقاله:

عیادت از مریض یک عمل ارزشمند اجتماعیست که چنانچه با قصد قربت و رعایات آداب، همراه گردد علاوه بر ثواب اخروی دارای آثار مثبت دنیوی نیز خواهد بود. اما چنانچه همین عمل، بدون رعایت آداب آن به جا آورده شود نه تنها از زمره عبادات خارج، بلکه گاهی به گناه و معصیت نیز تبدیل می‌شود.

انبیاءِ زیاد‌ْخواه

تألیفات مدیر

انبیاءِ زیاد‌ْخواه

از آنجایی که یکی از معانی بَغِیّ، زن زناکار است می‌توان زنا و فحشاء را نیز در زمرهٔ گناهانی قرار داد که عقوبت آن سریع دامان مجرم را می‌گیرد. و لذا می‌توان استفاده کرد کسی که به فحشاء، گرفتار می‌شود علاوه بر آخرت، زندگی دنیایی خویش را نیز تباه ساخته  است.

چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

تألیفات مدیر

چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

 

 

شرح حدیث "إذا خافَ اللهَ العَبدُ أخافَ اللُه مِنهُ کُلَّ شَىءٍ"

مقدمه:

آموزه‌ها و دستورات دینی که برای هدایت و سعادت بشر ارائه شده در قالبی ارائه شده که انسان مؤمن در سایه عمل به آن، نه تنها آخرت انسان را آباد می‌کند بلکه باعث زندگی شکوه‌مندانه و عزتمندانه مؤمن در همین سرای دنیا نیز خواهد شد.
برای نمونه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حدیثی که ابوالقاسم پاینده در کتاب نهج‌الفصاحة از آن جناب نقل نموده، پاداش خوف از خدای متعال را عزت‌مندی انسان در این سرا معرفی نموده‌اند بر عکس آن، حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: مجازات نترسیدن از خدا، ترسیدن از هر که غیر خداست.
بر همین اساس کسی که از خدا می‌ترسد نه تنها آخرتش را ساخته که دنیای امروزش را نیز آباد کرده است؛ در این نوشتار به طور مفصل، پیرامون این حدیث به بحث خواهیم نشست.

کلید واژه:

خوف، ترس از خدا، نکات اخلاقی، یقین، محبت، شرح‌ نهج الفصاحه، نهج ‌الدرایة، شرح حدیث.