شخصیت‌شناسی از روی عکس پروفایل!

مشاوره‌ _ روانشناسی سیاسی

شخصیت‌شناسی از روی عکس پروفایل!

شناخت شخصیت افراد از روی عکس پروفایل!

روانشناسان معتقدند به صورت نسبی می توان بخشی از ویژگی های اخلاقی ، روحی و روانی افراد را از طریق عکس پروفایلشان شناخت.

قریب به 100درصد افراد جامعه در فضای مجازی حداقل یک حساب کاربری دارند و هر کس بنا به شخصیت و روحیات خود عکسی را برای این حساب کاربری انتخاب می کند.