شخصیت اجتنابی (دانلود فیلم)

مشاوره‌ _ روانشناسی دانلود کتاب

شخصیت اجتنابی (دانلود فیلم)

اختلال شخصیت اجتنابی

برخی از خصوصیّات افراد مبتلاء به شخصیّت اجتنابی از این قرار است:

  • نداشتن دوستان صمیمی
  • حساسیت زیاد به انتقاد
  • خجالتی بودن بیش از حد
  • توداری و کم حرفی
  • خودآگاهی بالا
  • اجتناب از انجام وظایف اجتماعی
  • مبالغه کردن در مشکلات