درس رجال (1)

درس رجال (1)

موضوع: علم رجال و فرق آن با درایه و تراجم

درس رجال آیت الله شبیری

جلسه 1

بحثی که در مورد رجال می‌تواند مطرح شود‌ گاه بحث اشخاص است که چندان جنبهٔ تدریسی ندارد از این رو ما ابتدا مباحثی در مورد علم درایه که با رجال مرتبط است مطرح می‌کنیم و همچنین به کلیاتی در مورد علم رجال اشاره می‌کنیم. این بحث‌های کبروی اگر مطرح شود بحث در صغریات آن‌ها در بسیاری از جا‌ها روشن خواهد شد.

فرق بین علم رجال و درایه و علم تراجم:

این سه علم، مشابه هم هستند و باید تفاوت بین آن‌ها مشخص شود زیرا در بسیاری موارد با هم اشتباه می‌شوند.

شبکه های اجتماعی