جاسوسی و هک کردن تلفن‌های همراه

سیاسی دانش و فن‌آوری

جاسوسی و هک کردن تلفن‌های همراه

جاسوسي از تلفن‌های همراه و هک کردن سيم‌کارت‌ها

جاسوسي سايبري آژانس‌هاي اطلاعاتي آمريکا و انگليس دوباره خبرساز شده است. اين بار جاسوسي گسترده از سيم‌کارت‌هاي يکي از بزرگترين توليدکنندگان اين محصول شگفتي بسياري از کارشناسان و رسانه‌ها را به همراه داشته است.