7 باید و نباید در اولین جلسه خواستگاری

مشاوره‌ _ روانشناسی

 7 باید و نباید در اولین جلسه خواستگاری

7 باید و نباید در اوّلین جلسه خواستگاری

 

اولین ملاقات بهترین موقعی است که می‌توان طرف مقابل را بهتر شناخت و بررسی کرد که آیا تمایلی برای ملاقات مجدد وجود دارد یا خیر؟ اما در اولین دیدار با همسر آینده‌تان باید چطور رفتار کنید؟ 

 

اولین دیدار با فردی که قرار است همسر آینده شما باشد بسیار حساس است. در این دیدار، دو طرف مرتب در حال قضاوت کردن یکدیگرند تا ببینند آیا فرد مناسبی برای هم هستند یا نه. طرف مقابل شما هم درست به اندازه خودتان به نشانه‌های کلامی و غیر کلامی توجه دارد و این یعنی شما کاملاً زیر ذره‌بین هستید.

شبکه های اجتماعی