آدامسی که قورت می‌دهید، چه می‌شود؟

 آدامسی که قورت می‌دهید، چه می‌شود؟

آدامسی که قورت می‌دهید، چه می‌شود؟


برخی اوقات عدم تمرکز باعث می‌شود تا آدامسی که می‌جویم قورت بدهیم اما سوال اینجاست پس از قورت دادن آدامس چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

برخی مطالعات نشان می‌دهند آدامسی که به اشتباه قورت داده می‌شود 7 سال در بدن می‌ماند اما دانشمندان خلاف این باور را اثبات کردند.

بخش اعظم آدامس متشکل از نوعی لاستیک به نام بوتیل است که در ساخت توپ بسکتبال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.