صفرای سنگ‌ساز

پزشکی و سلامت

صفرای سنگ‌ساز

صفرای سنگ‌ساز

کیسه صفرا، عضوی گلابی شکل زیر کبد و چسبیده به آن است که مایع صفراوی مترشحه از کبد در فواصل بین خوردن غذا در آن انباشته و غلیظ می‌شود. مایع صفراوی حاوی نمک و اسیدهای صفراوی، کلسترول و بیلی‌روبین حاصل از تجزیه گویچه‌هایی قرمز است. اگر به هر دلیلی ترکیب مواد فوق که نسبت خاصی با هم دارد به هم بخورد احتمال رسوب صفرا و تشکیل هسته اولیه سنگ کیسه صفرا زیاد می‌شود.

سنگ‌های صفراوی می‌توانند منشأ کلسترولی (سفید)، بیلی‌روبینی (سیاه) یا عفونی داشته باشند. میزان تشکیل سنگ در خانم‌های سفید‌پوست و چاق و چند‌زا شایع‌تر است. این سنگ‌ها در کسانی که تغییرات شدید وزن داشته و گرسنگی‌های طولانی داشته‌اند نیز شیوع بیشتری دارد.