سرکه سفید

تمیز کردن همه جا با سرکه سفید

تمیز کردن همه جا با سرکه سفید

تمیز کردن همه جا با مایع خوراکی

 

سرکه یکی از موادی است که در اکثر خانه‌ها می‌توانیم آن را ببینیم. از این ماده اسیدی نه تنها در برخی از غذا‌ها و خوراکی‌ها بلکه در تمیز کردن خانه نیز استفاده می‌شود.
سرکه سفید یکی از محصولات خوراکی معجزه کننده است که به غیر از مصرف خوراکی و درمانی جایگزین خوبی به جای مواد شوینده است.

شبکه های اجتماعی