یادداشت خبرنگار BBC در مورد مهمان برنامه ماه عسل

فرهنگ مقاومت

یادداشت خبرنگار BBC در مورد مهمان برنامه ماه عسل

یادداشت خبرنگار BBC پیرامون فرمانده شهید سرایا الخراسانی

به گزارش مجلّه اینترنتی فهادان، حاج جواد الحسناوی یکی از فرماندهان سرایا الخراسانی چند روز پیش شهید شد. حالا نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی در یادداشتی از شهید حسناوی گفته است:

صبح با این خبر بیدار شدم: "حاج جوادشهید شد!"

یه پیام کوتاه از دوستی در عراق…

حاج جواد یکی از فرماندهان سرایا خراسانی بود که قبلاً هم درباره‌اش تو این صفحه نوشته بودم…