تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام (3)

شخصیّت‌ها

تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام (3)

(3) تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام

جلسه سوم _ عوامل فتنه (2)

اشاره[1]

در جلسه گذشته گفتیم که در میان مکلّفان کسانی هستند که به عمد بر خلاف حق قدم بر می‌دارند راه باطل را می‌پیمایند و شقاوت ابدی را برای خودشان می‌خرند و کسان دیگری به اشتباه می‌افتند یا می‌لغزند. دسته اوّل تنها به گمراهی خودشان قانع نمی‌شوند و می‌کوشند دیگران را هم به هلاکت بکشانند. این گروه در ادبیات دینی «شیاطین» نامیده می‌شوند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که چطور ممکن است موجودی که طالب خیر خودش است عالماً و عامداً دست به کاری بزند که موجب هلاکت و شقاوت ابدیش شود؟ آیا از ابتداء این‌گونه آفریده شده که طالب شر باشد؟

شبکه های اجتماعی