به کدامین گناه؟

به کدامین گناه؟

 

یک عمر زندگی در سایه تاوان اشتباه دیگران

 

بعضی آدم‌ها بار سنگینی را به دوش می‌کشند؛ باری که شاید تحملش برای خیلی از ما حتی یک روز هم ممکن نباشد. بعضی از آدم‌ها به دلیل رفتار دیگران قربانی می‌شوند؛ قربانی قضاوت‌های نادرست، برچسب‌های اجتماعی، حرف و حدیث مردم.

 

شبکه های اجتماعی