ازدواج استقراضی در ایران باستان

مذهبی مباحث تاریخی

ازدواج استقراضی در ایران باستان

باسمه تعالی

ازدواج استقراضی در ایران باستان

کمتر کسی است که نداند بر ادیان الهی ایران باستان چه رفته است و چه خرافه‌هایی که به اسم فرهنگ ایرانی بر قامت آن رعنا، وصله ننموده‌اند؛ امروز که کوس رسوایی کرده‌های گذشته‌شان، در آستانه بر ملا شدن است روشن‌فکرانه، دست پیش گرفته و در عوض اقرار به اشتباهات گذشته آباء، انگشت اتهام را از موهومات خودساخته به اسلام ناب، جهت‌دهی می‌کنند.

از طرف دیگر در یک اقدامی هماهنگ و پروژه‌ای کلان به تحریفِ تحریفات گذشته، پرداخته؛ غافل از اینکه مکتوبات پیشین و کتب منتشره سابق را نمی‌توان با جنجال و شانتاژ از اهل پژوهش، مخفی داشت.

که یک نمونه آن حقوق زن در دوران ساسانی و دین زرتشت است:

شبکه های اجتماعی