امام خمینی و سازش‌ناپذیری با استکبار

شخصیّت‌ها سیاسی

امام خمینی و سازش‌ناپذیری با استکبار

بخشی از سخنرانی امام خمینی در روز 6 آبان 1360:

اگر امریکا و اسرائیل «لا اله الّا الله» بگویند ما قبول نداریم؛ چرا که آنها می‌خواهند سرِ ما کلاه بگذارند. آنها که صحبت از صلح می‌کنند می‌خواهند منطقه را به جنگ بکشند.

شما متوقعید ما در مقابل امریکا و اسرائیل و دیگر ابرقدرت‌ها، که می‌خواهند منطقه را ببلعند بی‌تفاوت باشیم؟ نه، ما با هیچ کدام از ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها سر سازش نداریم.

صحیفه نور، جلد 15، صفحه 339