مجله اینترنتی فهاداناقسام شایع انحرافات جنسی یا پارافیلیا اختلال: عورت‌نمائی (exhibitionism) تعریف: نشان دادن آلت تناسلی برابر عموم، ابتلاء به این نوع پارافیلیا،…

امروز پنجشنبه 01 تیر 1396
x