چرا زرافه ها این قدر درازند؟

دانش و فن‌آوری

چرا زرافه ها این قدر درازند؟

چرا زرافه ها این قدر درازند؟

یکی از حیوانات زیبا و البته عجیب زرافه است که دلیل این عجیب بودن قد بلند و گردن درازشان و همچنین خصوصیاتی است که در پستانداران دیگر دیده نمی شود.

پژوهشگران به تازگی توانسته اند بفهمند که دلیل این قد دراز چیست و کدام ژن ها باعث می شود این حیوان همچین ظاهری داشته باشد.آن ها با برسی توالی ژنوم زرافه و نزدیک ترین خویشاوندش اکاپی توانستند پرده از اسرار ژنتیکی زرافه بردارند.در پایین تصویری از اکاپی را می توانید ببینید.